torsdag 10 april 2014

Träna med knipkulor

Inkontinensproblem


Urininkontinens är
en vanlig åkomma som yttrar sig i att man ofrivilligt läcker urin i samband med
att belastningen på muskulaturen kring urinblåsan ökar genom exempelvis
nysningar, hosta, skratt, vid utövning av fysisk aktivitet.

cirka 500 000 av Sveriges kvinnor lider av
inkontinensbesvär i olika stor omfattning, men mörkertalet är stort då man
räknar med att endast ca 30% söker hjälp för sin urininkontinens. (Problemet
är vanligare hos kvinnor än bland män.
) Om man tar detta i beaktning så är
det nog inte fel att påstå att de flesta kvinnor bör träna sin
bäckenbottenmuskulatur redan i ett tidigt skede av livet. Då har du en större
chans att lyckas förebygga problemen. Om du nyss har fött barn så kan det vara
extra viktigt att börja träna muskulaturen, då inkontinens är betydligt
vanligare bland kvinnor som fött barn. Även ålder och övervikt påverkar
starkt förekomsten av inkontinens.


Olika typer av inkontinens
Det finns flera olika typer av
inkontinensbesvär. Det kan också hända att du har en kombination av flera.
Ansträngningsinkontinens
Det är ett vanligt problem att kvinnor
läcker några droppar urin i samband med t ex motion, hostar, nyser eller lyfter
tungt.
Trängningsinkontinens
Man blir plötsligt mycket kissnödig och
kan nästan inte hålla sig fast det egentligen bara kommer en liten urinmängd.
Vanligt att man får springa oftare på toaletten, även nattetid.
Blandinkontinens
Problem både vid ansträngning och plötslig
kissnödighet.
Neurogen blåsstörning
Kan läcka eller kissa på sig när som helst
utan någon anledning. Förekommer t ex vid neurologiska sjukdomar och
ryggmärgsskador.
Överfyllnadsinkontinens
Här förkommer ofta ett kontinuerligt eller
periodiskt urinflöde. Denna inkontinens är vanligare hos män än kvinnor och
uppstår oftast när blåsan inte kan tömmas helt pga. svaga
blåsmuskelsammandragningar eller pga. hinder som kan orsakas av exempelvis prostataförstoring
eller försnävnad av urinröret pga. ärrbildningar. Det kan också bero på
mediciner med exempelvis antihistaminer eller nervskador.

Knipkulor

Kulorna
är speciellt utformade för att vara till hjälp att förstärka effekten av
bäckenbottenträning. 
Flertalet studier visar att kvinnor som har inkontinensbesvär
blivit botade, eller fått betydligt minskade besvär efter att de tränat med
knipkulor. Genom bäckenbottenträning får kvinnor en bättre känsla för
bäckenbottens funktion, och det tränas oftast med så kallade
"knipövningar".
Det kan
vara svårt att lära sig den rätta tekniken för dessa övningar. En undersökning
visade att även om kvinnor fått undervisning i att använda rätt teknik vid
bäckenbottenträning, så gjorde de fel. Knipkulorna underlättar träningen och
gör så att du kniper rätt, samt att de ger träningen större effekt.Hur gör man när man använder knipkulor? Vill du läsa mer om knipkulor, bäckenbottenträning och inkontinensbesvär så kan du göra det här: knipkulor

3 kommentarer:

Brita Hahne sa...

Intressant!
Vilka kvinnor ligger i riskgruppen för att få inkontinens? Alla eller finns det några som löper en större risk?

Brita Hahne sa...

Intressant !

Finns det några som löper en större risk att få det?

Lustjägarna sa...

Hej Brita.
Det är vanligare med inkontinensbesvär om man har fött barn, och om man har en dålig knipförmåga i bäckenbottenmuskulaturen eller om man har tecken på framfall.
Inkontinens hos kvinnor är också vanligare om man samtidigt har astma eller kronisk luftrörskatarr, om man röker, har kraftig övervikt eller långvarig förstoppning.

När man har vissa neurologiska sjukdomar, som demens, multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom och efter stroke förekommer inkontinens ofta.

En del läkemedel kan också göra inkontinensproblemen värre, speciellt vätskedrivande läkemedel.
Läkemedel som kan orsaka förvirring hos äldre, till exempel vissa lugnande mediciner och sömnmedel, kan också öka risken för inkontinens.

Så knip tjejer! - vi behöver det, det är aldrig negativt att hålla bäckenbottenmuskulaturen igång och knipövningarna förhindrar även framfall. Samt att har vi en vältränad bäckenbottenmuskulatur så får vi enklare och starkare orgasmer ;) ett extra plus alltså ;)