måndag 14 mars 2016

Pi-dagenIdag är det Pi-dagen.
Pi-dagen är en dag tillägnad talet den matematiska konstanten π (pi) (≈ 3,141592653589793…). Den infaller den 14 mars varje år, eftersom datumet skrivs 3/14 med amerikanskt datumformat, och 3, 1 och 4 är de första värdesiffrorna av pi.

Med Pi kan man räkna om diametern på våra produkter till omkrets. (diametern x 3,14= omkretsen)


Inga kommentarer: