måndag 20 juli 2015

Vad innebär alexitymi? 

Svårt förstå kroppsspråk?

Förra veckans nyhetsbrev handlade bland annat om att tolka den icke verbala kommunikationen, dvs det vi förmedlar via kroppspråk och röst. Har du svårt att tolka detta kan du lida av alexitymi. 
Alexitymi innebär att du har en oförmåga att identifiera och känna av egna och andras känslor. Man beräknar att mellan 5-17% lider av alexitymi, lite fler män än kvinnor är drabbade.
 

Hur påverkas samlivet vid alexitymi?

Den själsliga närheten uteblir, de djupa samtalen saknas och relationen blir något stum, då den ena parten varken kan ta emot eller dela med sig av äkta känslor.
En svårighet att bli bekräftad och sedd, vilket kan ge en känsla av ensamhet i förhållandet.
Problem i relationen ses mer som en praktisk lösning än som ett känslomässigt problem.
Sexlivet är mer en kroppslig njutning, utan större behov av känslomässig närhet.
En förvirring kan uppstå i sexuella situationer, då den som lider av alexitymi är osäker på vad den andra personen egentligen vill.
Dagdrömmeri om den gemensamma framtiden förekommer sällan (förutom den rent praktiska aspekten).
Vid turbulent relation/sexliv utvecklas ibland olika fysiska symptom i kroppen*.
*När du inte förstår att du t ex ÄR arg eller VARFÖR du är arg så kan känslorna istället visa sig som fysiska reaktioner i kroppen. En smärta kan riskera att bli kronisk om du inte vet att det är kroppen som reagerar på något som är fel och därmed heller inte bryter det destruktiva mönstret.

 
 

Två väldoftande nyheter


Gör så här
Massera in en klick lotion på valfritt ställe på kroppen. Njut av massagen och den sköna väldoften. Båda produkterna innehåller dessutom feromoner som påverkar lustcentrum och gör oss sugna på sex. 
Klicka på bilderna för mer info.

 
 

 
 

Öppna upp hela känsloregistret

Hjärnan och känslolivet är formbart och det går ofta att öppna upp sitt känsloregister genom terapi. När du får tillgång till fler känslor får du också en mer nyanserad totalupplevelse, både för egen del och för din omgivning.  
Känslorna är dina vägvisare och en ovärderlig hjälp i vardagen. De visar om du har det bra eller om det är något som behöver förändras. Känslorna är som en inre pågående dialog, som vill upp till ytan så att du kan fundera på vad de vill säga dig.

 
 

Ej hönsgårdssex

Nästa vecka kommer vi ta upp olika eggande teman på sexakten, direkta motsatsen till s k hönsgårdssex*.
En vardaglig benämning på tråkigt, fantasilöst sex utan finess, där hönan fortsätter picka i sig mat medan tuppen gör sitt.
Vi på Lustjakt önskar dig en bra dag!
 
 


 

"Att en människa lägger sig i andras liv är ett tecken på att hon har tråkigt i sitt eget." 
                                                          
 

Inga kommentarer: