fredag 17 juli 2015

Tolka budskapet 

Ömsesidig dialog

De som har en bra relation har ofta en bra kommunikation. Hur bra är du på att tolka det din partner säger?
Kommunikation kommer från latinet och innebär ett "ömsesidigt utbyte". Kommunikation i sexlivet är A och O för att båda ska uppleva ömsesidig njutning.
 

 
 


Tolka budskapet rätt

Stämmer det muntliga budskapet ihop med tonfall och kroppsspråk?
Så mycket som upp till 90% av vår kommunikation kan ske icke verbalt, dvs kroppsspråk och rösten säger mycket mer än vad orden gör. Lyssnar du enbart på orden så är det lätt att misstolka och kanske helt missa budskapet.
Det kan vara mycket frustrerande när det din partner säger med ord inte stämmer överens med tonfall och kroppsspråk. Du känner att något är fel med vet inte riktigt alltid vad som felar.
Lär dig att verkligen LYSSNA och SE på din partner när ni samtalar. Hur är röstläget? Blicken? Kroppshållningen? 

 
 

Viktigt lyssna

Om din partner är viktig för dig så är också dialogen viktig. Hur mår du? Hur vill du bli tillfredsställd? Vad är dina behov? Vad gör dig lycklig?
När du frågar så får du inte glömma att verkligen lyssna. Förstår du inte svaret? Be din partner uttrycka sig så att du förstår. Upprepa gärna vad din partner sagt med egna ord och fråga om du uppfattat det hela rätt. 

 
 

Spegelbild

Det finns ytterligare en möjlig orsak till brister i kommunikationen. DU själv. 
Vi har tyvärr ofta en tendens att tolka informationen efter bland annat tidigare erfarenheter, vår självbild och vårt sinnestillstånd. De dagar vi är på strålande humör tolkar vi sällan det som sägs på ett negativt sätt. Vi har då också lättare för att vara förstående och förlåtande än när vi är irriterade.
Det är också lätt att vara kärleksfull mot sin partner när denne också är kärleksfull, liksom det är lätt att skrika och gapa om din partner också gör det. Uppträd på ett sådant sätt som du själv vill bli bemött. 

 
 


-"Jag älskar dig"

Ligger det någon substans bakom orden?
Berätta för din partner VARFÖR du älskar honom/henne. Visa att det finns något bakom orden. Tydliggör din kärlek och var så specifik du kan i din kärleksförklaring.
LYCKA TILL!

Inga kommentarer: