onsdag 20 april 2011

Potens och erektionsproblem

Erektionsproblem är mycket vanligt, ungefär hälften av alla män mellan 40-70 år upplever någon form av potensproblem. Av dessa har ca 1/3 mycket svåra problem.
Ofta yttrar sig detta i en oförmåga att behålla erektion tillräckligt länge, vilket medför att erektionen lätt sviktar under pågående kärleksakt.

Det är vanligt att tiden innan man kan få ny erektion ökar med stigande ålder. I 8 fall av 10 är det kroppsliga orsaker som ligger bakom. I 2 fall av 10 är det psykiska. (Vissa läkemedel kan ge potensproblem, liksom rökning och alkoholmissbruk.)
Det är väldigt jobbigt för de män som drabbas. Men det finns hjälp att få!
Lustjakt rekommenderar absolut att man provar vakuumpump och potensring, innan man börjar äta med mediciner

Vacumpump
De finns i många olika utförande. Den ser ut som en plastcylinder med en pump som pumpar ur luften ur cylindern och det är genom att det bildas vakuum som man får svällkropparna i penis blodfyllda.

Potensring
När man fått tillräcklig styvnad fäster man en potensring vid roten. Blodet stannar nu kvar i svällkropparna och erektionen kvarstår till dess att ringen avlägsnas. Eftersom metoden är enkel och helt ofarlig för hälsan så är det ett väldigt bra alternativ! Ca 80% av erektionsproblemen kan "botas" med hjälp av pump och ring, enligt RFSU.

Här hittar du Lustjakts sortiment av erektionspumpar

Inga kommentarer: