fredag 15 februari 2013

Sex minskar risken för hjärtinfarktForskare vid New England Research Institute i USA har kartlagt den sexuella aktiviteten hos drygt 1 000 män mellan 40 och 70 år.

Vid regelbundna tillfällen under en 16-årsperiod fick männen svara på frågor om hur ofta de hade sex med en partner, samtidigt som de undersöktes för tecken på hjärtsjukdom. Även andra faktorer som ålder, kolesterol och blodtryck tog man hänsyn till.

Resultaten som publiceras i American Journal of Cardiology, visar att risken för hjärtsjukdom var betydligt lägre bland män som har sex två gånger i veckan eller mer, än bland de som har sex en gång i månaden eller mindre.

Inga kommentarer: