tisdag 30 augusti 2011

Kådiskollen 2011

RFSU:s undersökning Kådiskollen 2011 visar att andelen svenskar som använde kondom senaste gången de hade sex med en ny partner har stigit jämfört med tidigare år. För att fortsätta denna positiva trend hoppas RFSU att fler skaffar sig en personlig kondomplan. Kådiskollen 2011 är den första undersökningen av sexvanor i Norden där extra fokus lagts på kondomanvändning samt möten mellan nya sexpartners bland unga vuxna, 20-35 år.
Kådiskollen 2011 konstaterar att svenskarna fortfarande kan bli bättre på att använda kondom. Av undersökningens deltagare svarar cirka hälften att de använde kondom senaste gången de hade samlag med en ny partner. Det vanligaste skälet till varför man inte använder kondom vid sex med en ny partner är: ”struntade i kondom i stundens hetta.”

Källa: RFSU
http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/Press/Pressmeddelanden/2011/Kondomplan-ger-sakrare-sex/

Inga kommentarer: